TYGRYSKI

Wiek: 4 – 6 lat

Dziecko w wieku 4-6 lat ma dużą potrzebę ruchu, której realizację trzeba mu umożliwić w optymalny sposób. To czas na ogólnorozwojowe zajęcia, zapewniające harmonijny rozwój wszystkich istotnych cech motorycznych.  To również najlepszy okres, aby zaszczepić w Tygryskach miłość do aktywności i zbudować w Nich nawyk podejmowania wysiłku fizycznego. To właśnie będzie celem Naszych spotkań!

BEZPIECZEŃSTWO

Dziecko jeszcze nie potrafi samo ocenić, jakie mogą być skutki danej sytuacji, np. upadku z dużej wysokości. W czasie zajęć Tygryski będą odkrywać własne możliwości i uczyć się konsekwencji swoich działań.

ZABAWA

Ważna dla Tygrysków jest zmienność ruchu i stałe podsycanie zainteresowania. Zabawa będzie stałym elementem zajęć, a towarzysząca temu radość, paliwem, by poznawać kolejne gimnastyczne elementy.

NAUKA

Dziecko w tym wieku zwraca coraz częściej uwagę na efekt własnych działań i przeżywa radość ze swoich osiągnięć. Małe sukcesy są niezwykle ważne, to one skłaniają do wielokrotnego powtarzania ćwiczeń. Nauka w przyjaznej atmosferze przebiega szybciej i daje dużo satysfakcji!

45 minut

Czas trwania zajęć

40 zł

Koszt jednostki

12 osób

Max uczestników w grupie

GRAFIK TYGRYSKÓW

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Sobota

Poniedziałek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Sobota

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Sobota

Środa

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Sobota

Wtorek

No zajęcia available!