TYGRYSKI

Wiek: 4 – 6 lat

Dziecko w wieku 4-6 lat ma dużą potrzebę ruchu, której realizację trzeba mu umożliwić w optymalny sposób. To czas na ogólnorozwojowe zajęcia, zapewniające harmonijny rozwój wszystkich istotnych cech motorycznych.  To również najlepszy okres, aby zaszczepić w Tygryskach miłość do aktywności i zbudować w Nich nawyk podejmowania wysiłku fizycznego. To właśnie będzie celem Naszych spotkań!

BEZPIECZEŃSTWO

Dziecko jeszcze nie potrafi samo ocenić, jakie mogą być skutki danej sytuacji, np. upadku z dużej wysokości. W czasie zajęć Tygryski będą odkrywać własne możliwości i uczyć się konsekwencji swoich działań.

ZABAWA

Ważna dla Tygrysków jest zmienność ruchu i stałe podsycanie zainteresowania. Zabawa będzie stałym elementem zajęć, a towarzysząca temu radość, paliwem, by poznawać kolejne gimnastyczne elementy.

NAUKA

Dziecko w tym wieku zwraca coraz częściej uwagę na efekt własnych działań i przeżywa radość ze swoich osiągnięć. Małe sukcesy są niezwykle ważne, to one skłaniają do wielokrotnego powtarzania ćwiczeń. Nauka w przyjaznej atmosferze przebiega szybciej i daje dużo satysfakcji!

45 minut

Czas trwania zajęć

40 zł

Koszt jednostki

12 osób

Max uczestników w grupie

GRAFIK TYGRYSKÓW

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

Poniedziałek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

Środa

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

Wtorek

No zajęcia available!